Kaibigang MaaasahanN E E D   T O  L O A N ?
Call  
7 1 0  6 0 9 3
8 8 1  9 2 4 5


Si Sara ay may isang maliit na tindahan sa palengke. Sapat naman sana ang kinikita nila lamang ay nais niya itong mapalago pa subalit kulang siya sa puhunan. 

Minsan ay nilapitan nya ang kanyang kaibigan...
Pagkalipas ng halos isang buwan ay nabawi na niya ang kanyang nai-loan at naging mas malakas pa ang takbo ng kaniyang negosyo.

Kailangan ba ng puhunan? Meron bang biglaang pagkakagastusan? 
 i-dial lang ang alinman sa mga sumusunod:

710 6093
881 9245
0922 3535781
0926 6424393 


:)